Extensões de arquivos permitidas: .jpg, .gif, .jpeg, .png

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย : กรุณากรอกชื่อ เลขผู้เสียภาษี และที่อยู่สำหรับระบุลงใบเสร็จ และข้อมูลในการจัดส่งทางไปรษณีย์ ลงในช่อง "ข้อความ" ด้านบน (*** เราจะจัดส่งใบเสร็จให้หลังจากได้รับใบ หัก ณ ที่จ่ายจากท่านเท่านั้น ***)

Digite os caracteres que você vê na imagem abaixo na caixa de texto fornecida. Isto é necessário para evitar fraudes.

Cancelar

Powered by WHMCompleteSolution