Estensioni di file consentite: .jpg, .gif, .jpeg, .png

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย : กรุณากรอกชื่อ เลขผู้เสียภาษี และที่อยู่สำหรับระบุลงใบเสร็จ และข้อมูลในการจัดส่งทางไปรษณีย์ ลงในช่อง "ข้อความ" ด้านบน (*** เราจะจัดส่งใบเสร็จให้หลังจากได้รับใบ หัก ณ ที่จ่ายจากท่านเท่านั้น ***)

Al fine di prevenire invii automatizzati non autorizzati, ti preghiamo di inserire i caratteri mostrati nella immagine in calce.

Annulla

Powered by WHMCompleteSolution