Ako ne možete pronaći rješenje problema u našoj bazi znanja, predajte upit tako da odaberete pravi odjel.


 ฝ่ายบริการลูกค้า

ถามคำถามที่ข้องใจ, แจ้งปัญหาการใช้งาน, ขอความช่วยเหลือจากทีมงานมืออาชีพ

 ฝ่ายขาย/แจ้งการชำระเงิน

แจ้งการชำระค่าบริการและสอบถามเกี่ยวกับการชำระค่าบริการ , ขอใบเสร็จรับเงิน

 ร้องเรียน

ช่องทางสำหรับร้องเรียนเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดข้อตกลงการใช้บริการ โดยเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ร้องเรียนและเก็บเป็นความลับ ทั้งนี้ทางบริษัทจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป