หมวดหมู่

บทความ

 mysql optimize & repair all db

repairmysqlcheck --all-databases --auto-repair --silent -u root -poptimizemysqlcheck -u root -p...

 mysql restore & backup

restoremysql -u username -p dbname < /path/file.sql backupmysqldump -u username -p dbname...

 Reverse DNS

Linux curl http://freedns.icez.net/rdns.php?hostname=xx.domain.com Windows Open Web Browser...

 การป้องกันการส่งสแปมด้วย htaccess

--------------------- ป้องกันการรัน php ในโฟลเดอร์ รูปภาพ ---------------------RemoveHandler .php...

 จูน mysql

[mysqld]local-infile=0...

Powered by WHMCompleteSolution