คู่มือ Open Broadcaster Software (OBS)

ดาวน์โหลดโปรแกรม OBS ได้ที่ http://obsproject.com/

·         เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้ว ให้เปิดโปรแกรม และไปที่ Settings

·         ส่วนของ Encoding ตั้งค่าดังรูป

·         ส่วนของ Max Bitrate ของบิตเรทของการส่งสตรีม แต่ต้องไม่เกิน 70% ของความเร็วขาอัพโหลดอินเตอร์เน็ต

 

·         ส่วนของ Broadcast Setting ให้ใส่ค่าดังนี้

·         FMS URL ใส่ในช่อง URL

·         Stream ใส่ลงในช่อง Stream key

·         ทำเครื่องหมายถูกที่ Use authentication จากนั้นกรอก Username , Password ลงในช่อง

·         เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด Apply และปิดหน้าต่าง Settings

 

 

 

 

·         หน้าตาของโปรแกรม

  

·         OBS สามารถสร้างได้หลาย Scenes สำหรับการตัดสลับจอ (Switching)

·         ใน 1 Scense สามารถใส่ Input ได้หลายแบบ สิ่งที่ใช้บ่อยจะเป็นดังนี้

·         Monitor Capture สำหรับจับภาพหน้าจอ

·         Images สำหรับใส่รูป , โลโก้

·         Images Slide Show สำหรับใส่สไลด์โชว์

·         Text สำหรับใส่ข้อความ

·         Video Capture Device สำหรับดึงภาพจากกล้องเว็บแคม , แคปเจอร์การ์ด (Video Capture Card)

·         Game Capture สำหรับจับภาพหน้าจอ จากเกมส์ และโปรแกรมเล่น VDO เช่น  VLC , GOM Player

 

ตัวอย่างการเลือก Source ของแต่ละแบบ

·         Monitor Capture

 

·         Image

 

·         Image Slide Show

 

·         Text

 

 

 

·         Video Capture Device

 

·         Game Capture

 

·         ตัวอย่างการเปิดวิดิโอในโปรแกรม VLC แล้วนำภาพของวิดิโอนมาสตรีมมิ่ง

 

·         OBS สำมารถกำหนดตำแหน่งของ Source ได้ เช่น ต้องการให้ตัวหนังสือ และ Logo อยู่มุมขวาบนสุดและ ให้สไลด์อยู่ทางซ้ายมือ กล้องเว็บแคมอยู่ทางขวา โดยการคลิ๊กขวาที่ Source นั้นๆ แล้วเลือกตำแหน่งดังรูป

 

 

 

·         เมื่อการจัดเรียง Scenes และ Source เรียบร้อยแล้ว กด Stop Preview  และกด Start Streaming เพื่อเริ่มถ่ายทอดสด Flash Streaming

 

Was this answer helpful? 38 Users Found This Useful (61 Votes)