สคริ๊ปแปลงตัวหนังสือมนุษย์ต่างดาวใน mysql ให้อ่านออก

<?php
include 'conf_global.php';

$db_host = $INFO['sql_host'];
$db_name = $INFO['sql_database'];
$db_username = $INFO['sql_user'];
$db_password = $INFO['sql_pass'];

mysql_connect($db_host, $db_username, $db_password);
mysql_select_db($db_name);

$showtables = mysql_query("SHOW TABLES");
while ($table = mysql_fetch_array($showtables)) {
$struct = mysql_query("SHOW COLUMNS FROM ".$table[0]);
while ($col = mysql_fetch_assoc($struct)) {
//�� ��� �echo('=========================='."\n".$table[0]."\n");
//�� ��� �print_r($col);
if (strpos($col['Type'], 'text') !== false || strpos($col['Type'], 'char') !== false) {
$q = 'update `'.$table[0].'` set `'.$col['Field'].'` = convert(convert(convert(convert( `'.$col['Field'].'` using latin1) using binary) using tis620) using utf8)';
echo ($q."\n");
mysql_query($q) or die($q."\n".mysql_error());
}
}
}
?>

Was this answer helpful? 3 Users Found This Useful (13 Votes)

Related Articles

วิธีการเลือกใช้บริการเว็บโฮสติ้งอย่างมืออาชีพ

เมื่อท่านต้องการที่จะมี เว็บไซต์ของท่านเองซักเว็บ ไม่ว่าจะเป็นเว็บส่วนตัว เว็บสำหรับบริษัีท...

การย้าย Joomla ที่ทำในคอมไปยังเครื่อง Server

เป็นการย้ายไฟล์และฐานข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเครื่อง PC ของผมไปยัง Web Server ที่ใช้งานจริงครับ...

PHP - String Functions

  String Functions การใช้สตริง (String) ภาษา php...

ไม่ต้องแก้ register_globals = On ก็เรียกใช้ตัวแปรแบบเดิมๆได้

ให้เอาโค๊ดนี้ไปไว้บนสุดของ php ที่เราเขียนหรือจะ include file เอาไปใช้ก็ได้ครับ // Convert...

มาป้องกันไวรัส Iframe ที่ต้นเหตุกันดีกว่าครับ

สวัดดีครับ ตอนนี้หลายๆท่านคงกําหลังปวดหัวเพราะว่าเว็บกําลังมีปัญหาติดไวรัส Iframe...