คู่มือการใช้งาน Flash Media Live Encoder (FMLE)

Download โปรแกรม Flash Media Live Encoder (for Windows) และ โปรแกรม Flash Media Live Encoder (for Mac)

  1. หลังจากติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash Media Live Encoder เรียบร้อยแล้วก็เข้าโปรแกรมโดยการดับเบิ้ลคลิ๊กไอคอนของโปรแกรม

  1. เมื่อเปิดโปรแกรมมา จะพบกับหน้าตาโปรแกรม ดังรูป

  1. ส่วนของด้านบน จะแสดงหน้าจอ Input กับ Output และกราฟแสดงสัญญาณเสียง
  2. ด้านล่างของจอ Output ให้ทำเครื่องหมายถูก ให้ครบ ดังรูป

  1. ส่วนของการตั้งค่า Video (ภาพ) จะอยู่ทางด้านซ้ายของโปรแกรม

  1. ส่วนของ Preset จะเป็นการตั้งค่าบิตเรท (ความคมชัดของภาพ) สามารถเลือกจากแม่แบบที่ระบบมีให้ โดยสามารถเลือกได้ตั้งแต่ Low Bandwidth (150 Kpbs) –VP6  ไปจนถึง High Bandwidth (800Kbps) H.264 หรือเลือก Custom เพื่อปรับแต่งเองตามความเหมาะสม

   1. การเลือกบิตเรทสูงยิ่งทำให้ได้ภาพคมชัดยิ่งขึ้น แต่ต้องไม่เกินความเร็วอินเตอร์เน็ตที่ใช้งาน เช่นหากอินเตอร์เน็ตที่ใช้งาน ขา Upload 512Kbps บิตเรทที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 300-400kbps
   2. สามารถตรวจสอบความเร็วได้ที่ http://speedtest.3bb.co.th/
  1. ส่วนของการตั้งค่า Video  (ภาพ) จะมีดังนี้

   1. Device : จะเป็นการเลือกแหล่งที่มาของภาพ เช่น กล้องเว็บแคม (Web Cam)  , แคปเจอร์การ์ด (Capture Card) , ทีวีจูนเนอร์ (TV Tuner) และสามารถกดรูปไขควง ด้านหลังเพื่อตั้งค่าเพิ่มเติมได้
   2. Format : จะมี VP6 และ H.264 (หากในอีเมล์ที่เราส่งรายละเอียดการใช้งานไปให้ ระบุไว้ ก็เลือกตามที่เราระบุครับ)
   3. Frame Rate: ค่าปกติจะอยู่ที่ 25.00 fps
   4. Input Size เลือกตามความเหมาะสม
   5. ส่วนของ Bit Rate หากเลือก Preset ด้านบน โปรแกรมจะใส่ค่าบิตเรทให้อัตโนมัติ หรือหากต้องการปรับแต่งเอง สามารถเพิ่มหรือลดบิตเรทได้ด้วยเช่นกัน  และ output size แนะนำให้ตั้งให้ตรงกันกับขนาดของ input size
   6. หากการตั้งค่าถูกต้อง สามารถดูภาพตัวอย่างที่ขอ Input , Output ได้
  1. ส่วนของการตั้งค่า Audio (เสียง) จะอยู่ตรงกลางของโปรแกรม
  2. ส่วนของการตั้งค่า Audio (เสียง) จะมีดังนี้

   1. Device จะเป็นการเลือกแหล่งที่มาของเสียง เช่น เสียงจาก Audio Card หรือจากอุปกรณ์ต่อพ่วง และสามารถกดรูปไขควง ด้านหลังเพื่อตั้งค่าเพิ่มเติมได้ เช่น enable เสียงจาก Line In , Stereo Mix หรือ Microphone
   2. Format : Mp3
   3. Channels : Mono หรือ Stereo (หากในอีเมล์ที่เราส่งรายละเอียดการใช้งานไปให้ ระบุไว้ ก็เลือกตามที่เราระบุครับ)
   4. Sample Rate : เลือกตามความเหมาะสม (หากในอีเมล์ที่เราส่งรายละเอียดการใช้งานไปให้ ระบุไว้ ก็เลือกตามที่เราระบุครับ)
   5. Bit Rate : จะเป็นการเลือกความคมชัดของเสียง (หากในอีเมล์ที่เราส่งรายละเอียดการใช้งานไปให้ ระบุไว้ ก็เลือกตามที่เราระบุครับ)
   6. Volume ระดับความดังของเสียง
   7. หากการตั้งค่าถูกต้อง สามารถดูกราฟแสดงสัญญาณเสียง ที่ด้านข้างของจอ Input โดยจะขยับขึ้นลงตามความดังของเสียง
  1. ด้านล่างจะมีบิตเรทรวม และความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ต้องใช้งาน โดย

   1. หากอินเตอร์เน็ตที่ใช้งาน ขา Upload 512Kbps บิตเรทรวมควรจะไม่เกิน 400kbps
   2. สามารถตรวจสอบความเร็วได้ที่ http://www.speedtest.or.th/
  1. ส่วนของการตั้งค่าการส่งสัญญาณมายัง server (Output) จะอยู่ทางด้านขวาของโปรแกรม

   1. FMS URL : ตามที่ระบุในอีเมล์
   2. Stream : ตามที่ระบุในอีเมล์
   3. หากต้องการให้มีการบันทึกวิดิโอที่ออกอากาศเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ Save to File แล้วเลือก Drive ที่เก็บไฟล์ตามที่ต้องการ
  1. เมื่อตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Start ซึ่งอยู่ด้านล่างของโปรแกรม
   1. ระบบอาจจะมี popup ให้กรอก Username และ Password ก็กรอกตามที่ได้รับในอีเมล์

 

 

 1. Encoding Log จะแสดงการทำงานของโปรแกรม หากไม่พบ Error ใดๆแสดงว่าสามารถใช้งานได้ปกติ
 
 

คู่มือการใช้งานแบบ Video

เอาโค๊ด HTML ไปแปะหน้าเว็บ http://www.login.in.th/flashstreaming/

Was this answer helpful? 14 Users Found This Useful (54 Votes)

Related Articles