การย้าย Joomla ที่ทำในคอมไปยังเครื่อง Server

เป็นการย้ายไฟล์และฐานข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเครื่อง PC ของผมไปยัง Web Server ที่ใช้งานจริงครับ

ขั้นตอนเป็นดังนี้

 1. Backup หรือ Export ฐานข้อมูล MySQL ในเครื่องหรือเครื่องอื่นเป็น MySQL Text File Database
 2. Restore ฐานข้อมูลข้อ 1 ไปยัง MySQL Server จริง
 3. แก้ไขไฟล์ configration.php ค่าต่าง ๆ ต่อไปนี้
  $mosConfig_host = 'mysql_server';
  $mosConfig_user = 'mysql_user';
  $mosConfig_password = 'mysql_password';

  $mosConfig_absolute_path = 'server_directory';
  $mosConfig_live_site = 'real_url';

  $mosConfig_cachepath = 'server_cachepath';
 4. ย้าย PHP Script ไปยัง Server

http://gotoknow.org/blog/sorn-mit/140905

http://killthewhat.com/joomla-tutorial/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C-joomla-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5/

 

Was this answer helpful? 3 Users Found This Useful (17 Votes)