การใช้งานระบบ Free DNS Hosting

หากท่านไม่มี Name Server มีเฉพาะหมายเลข IP Address เรามีระบบ DNS Hosting ให้ใช้บริการฟรี ดังวิธีการต่อไปนี้

1.เข้าไปที่เมนู บริการที่ใช้งาน >  Free DNS Hosting

 

กรณีที่ยังไม่สมัครใช้บริการ ต้องทำการสั่งซื้อก่อน (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

หลังจากทำการสั่งซื้อแล้ว เมื่อเข้าไปที่เมนู บริการที่ใช้งาน >  Free DNS Hosting จะขึ้นดังภาพ

ให้ท่านกดเข้าไปรายการ Free DNS Hosting - Free DNS Hosting - Active

 

2.ไปที่ Manage DNS Record > Add Domain 

 

3.จากนั้นกรอกชื่อโดเมนเนมและกด Add   หากเพิ่มสำเร็จจะแสดงข้อความด้านมุมบนขวา ดังภาพ

 

4.กดกลับไปหน้าที่แล้ว และดูที่ Domain Status ส่วนของ Active จะแสดงชื่อโดเมนเนมที่เพิ่มไว้ หากไม่พบรายการโดเมน ให้รีเฟรชหน้าเว็บ

 

5.เลือกชื่อโดเมนที่เพิ่มไว้ แล้วกด Load Domain ท่านสามารถเพิ่ม DNS Record ได้ตามต้องการ เช่น

A Record = ใช้ในการชี้ไปยัง IP ต่างๆ เช่น Website, FTP, WebMail

MX Record = ใช้ในการชี้ไปยัง Mail Server

 

ตัวอย่าง ช่อง value ใส่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งาน

 

ระบบจัดการ DNS Record นี้จะมีผลก็ต่อเมื่อท่านเปลี่ยน Name Server มาที่ ns1.gocloud.cloud และ ns2.gocloud.cloud เท่านั้น

สำหรับท่านที่จดโดเมนเนมกับเรา สามารถเปลี่ยน Name Server ได้ตามขั้นตอนดังรูป 

 

ให้เปลี่ยนค่า Name Server เป็นค่าเริ่มต้น หรือ ns1.gocloud.cloud  และ ns2.gocloud.cloud

[หมายเหตุ] หากท่านล็อคโดเมนเนมอยู่ ต้องปลดล็อคก่อนจึงจะเปลี่ยน NS ได้

 

หากท่านจดโดเมนเนมกับที่อื่นให้เปลี่ยน Name Server มาที่

Name Server 1 : ns1.gocloud.cloud

Name Server 2 : ns2.gocloud.cloud

Was this answer helpful? 0 Users Found This Useful (0 Votes)