ระบบจัดการ DNS Hosting ของ https://wam.manage.name/ [Webnic]

ระบบจัดการ DNS Hosting ของ https://wam.manage.name/ [Webnic] ประกอบไปด้วย

  1. View Whois Information
  2. Modify Whois Information
  3. Modify DNS
  4. Transfer of User ID
  5. URL Forwarding
  6. Email Forwarding
  7. DNS Hosting

สำหรับ [1]-[3] สามารถแก้ไขผ่านระบบสมาชิก https://www.login.in.th

ส่วน [5]-[7] ท่านต้องเปลี่ยน name server มาที่ ns1.ezydomain.com and ns2.ezydomain.com. จึงจะสามารถใช้งานได้

 

ท่านสามารถขอ Username , Password สำหรับเข้า https://wam.manage.name/ ได้โดยติดต่อทีมงาน

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

สถานะต่างๆของโดเมนเนม

ACTIVE: The registry sets this status. The domain can be modified by the registrar. The...

การย้ายโดเมน .com .net .org

การย้ายโดเมนทำได้ดังนี้ โดเมนเนมต้องถูกจดมาไม่น้อยกว่า 60 วัน...

เอกสารการย้ายโดเมน dot .th

สำหรับการย้ายโดเมนเนม co.th , .ac.th , .go.th , .or.th ดังนี้...

เอกสารในการจดโดเมน dot .th

 .IN.TH : บุคคลทั่วไป,ร้านค้า เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น...