หมวดหมู่

บทความ

 การเพิ่มโดเมนเนม

เข้าไปที่ Domain Setup หากต้องการเพิ่มโดเมนเนม (กรณีที่แพคเกจรองรับ 2 เว็บขึ้นไป) คลิกที่ Add...

 การสร้าง Subdomain

ไปที่หัวข้อ Subdomain Management ในช่อง Add Sub-Domain ใส่ชื่อซับโดเมนเนมที่ต้องการ จากนั้นกด...

 การเปลี่ยนเวอร์ชั่นของ PHP

เข้าไปที่ Domain Setup คลิกที่โดเมนเนมที่ต้องการเปลี่ยน เวอร์ชั่นของ PHP ในหัวข้อ PHP Version...

 การสร้างฐานข้อมูล Mysql

เข้าไปที่ MySQL Management กด Create new Database กรอกชื่อฐานข้อมูลลงในช่อง Database Name...

 การสร้าง Email / เปลี่ยนรหัสผ่าน / ตั้งค่า Forward อัตโนมัติ

การสร้างบัญชีอีเมลใหม่ ไปที่เมนู E-Mail Accounts ใน Directadmin กด Create mail account กำหนด...

 การตรวจสอบปริมาณการส่งอีเมล

ดูสถิติการส่งย้อนหลัง ที่หน้า Directadmin ไปที่ Site Summary / Statistics / Logs ที่ตารางที่...

 การลบอีเมลทีละมากๆใน Directadmin

ไปที่ E-Mail Accounts ทำเครื่องหมายถูกในช่อง Select (ขวาสุด) ของอีเมลที่ต้องการ...

 การตั้งค่า Let's Encrypt ใน Directadmin

สำหรับ Web Admin Level ไปที่ Domain Setup เลือก Secure SSL กด Save  ไปที่ Domain Setup เลือก...

 แก้ไขปัญหาไม่ได้รับอีเมล เมื่อมีการแนบไฟล์ใน Mailing Lists / Group Mail

แก้ไขปัญหาไม่ได้รับอีเมล เมื่อมีการแนบไฟล์ใน Mailing Lists / Group Mail  1.ไปที่ Mailing Lists...

 การเซต Google App , G Suite ใน Directadmin

เข้าไปที่เมนู MX Record เลือก Google Suite MX แล้วกด Save เอาเครื่องหมายถูกที่ Local Mail...

 การ Backup/Restore ด้วย Directadmin

การ Backup ข้อมูล ตรวจสอบพื้นที่ว่างคงเหลือว่าเพียงพอต่อการสำรองข้อมูลหรือไม่ก่อนทำการ Backup...

 การใช้งานระบบสร้างเว็บสำเร็จรูปด้วย SitePad Website Builder

1.กด SitePad Website Builder จากในหน้าของ Directadmin   2. ไปที่ Sites > All Sites...

 การติดตั้ง CMS ด้วย Softaculous Auto Installer

คลิกที่ Softaculous Auto Installer ใน Directadmin เลือกสคริ๊ปที่ต้องการติดตั้งเช่น Wordpress...

 วิธีการตั้งค่า Outlook เพื่อใช้งานเมล์

1.เปิดโปรแกรม outlook เพิ่มบัญชีผู้ใช้ 2.เลือกกำหนดค่า server ด้วยตัวเอง 3.เลือก internet...

 Virus & Malware Scan

หากท่านได้รับอีเมลแจ้งเตือน WARNING: Virus or malware found inside xxx account...

 คู่มือการใช้งาน Directadmin เพิ่มเติม (ภาษาไทย)

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thaicreate.com/web-host/web-host-direct-admin.html

 แก้ปัญหาส่งอีเมลไม่เข้า Gmail หรือเข้ากล่อง Junk , Spam box ด้วย SPF และ DMARC

ไปที่เมนู DNS Management หรือ DNS Settings การเพิ่ม SPF ให้ดำเนินการดังนี้ ช่อง Host หรือ...

 พอร์ตของ SMTP , POP3 , IMAP สำหรับ outlook , thunderbird , mobile app

ขารับ กรณีใช้ IMAPIMAP server : mail.<ชื่อโดเมนของคุณ>Port : 143     Security type : none...

 ตั้งค่า Cronjobs

บนโฮสเรามีหลายเวอชั่น เช่น php5.6 , 7.0 , 7.2 , 7.3 การตั้งค่า cron จึงต้องระบุเวอชั่น PHP...

 How to use Directadmin (English)

For Reseller Linux Hosting http://reseller.site-helper.com/   For Linux Hosting...