หมวดหมู่

บทความ

 การเพิ่มโดเมนเนม

เข้าไปที่ Domain Setup หากต้องการเพิ่มโดเมนเนม (กรณีที่แพคเกจรองรับ 2 เว็บขึ้นไป) คลิกที่ Add...

 การสร้าง Subdomain

ไปที่หัวข้อ Subdomain Management ในช่อง Add Sub-Domain ใส่ชื่อซับโดเมนเนมที่ต้องการ จากนั้นกด...

 การเปลี่ยนเวอร์ชั่นของ PHP

เข้าไปที่ Domain Setup คลิกที่โดเมนเนมที่ต้องการเปลี่ยน เวอร์ชั่นของ PHP ในหัวข้อ PHP Version...

 การสร้างฐานข้อมูล Mysql

เข้าไปที่ MySQL Management กด Create new Database กรอกชื่อฐานข้อมูลลงในช่อง Database Name...

 การสร้าง Email / เปลี่ยนรหัสผ่าน / ตั้งค่า Forward อัตโนมัติ

การสร้างบัญชีอีเมลใหม่ ไปที่เมนู E-Mail Accounts ใน Directadmin กด Create mail account กำหนด...

 การตรวจสอบปริมาณการส่งอีเมล

ไปที่เเมนู E-Mail Accounts กดที่คำว่า E-Mail Usage จะมีตาราง Highest...

 การลบอีเมลทีละมากๆใน Directadmin

ไปที่ E-Mail Accounts ทำเครื่องหมายถูกในช่อง Select (ขวาสุด) ของอีเมลที่ต้องการ...

 การตั้งค่า Let's Encrypt ใน Directadmin

สำหรับ Web Admin Level ไปที่ Domain Setup เลือก Secure SSL กด Save  ไปที่ Domain Setup เลือก...

 การเซต Google App , G Suite ใน Directadmin

เข้าไปที่เมนู MX Record เลือก Google Suite MX แล้วกด Save เอาเครื่องหมายถูกที่ Local Mail...

 การ Backup/Restore ด้วย Directadmin

การ Backup ข้อมูล ตรวจสอบพื้นที่ว่างคงเหลือว่าเพียงพอต่อการสำรองข้อมูลหรือไม่ก่อนทำการ Backup...

 การใช้งานระบบสร้างเว็บสำเร็จรูปด้วย SitePad Website Builder

1.กด SitePad Website Builder จากในหน้าของ Directadmin   2. ไปที่ Sites > All Sites...

 การติดตั้ง CMS ด้วย Softaculous Auto Installer

คลิกที่ Softaculous Auto Installer ใน Directadmin เลือกสคริ๊ปที่ต้องการติดตั้งเช่น Wordpress...

 วิธีการตั้งค่า Outlook เพื่อใช้งานเมล์

1.เปิดโปรแกรม outlook เพิ่มบัญชีผู้ใช้ 2.เลือกกำหนดค่า server ด้วยตัวเอง 3.เลือก internet...

 Virus & Malware Scan

หากท่านได้รับอีเมลแจ้งเตือน WARNING: Virus or malware found inside xxx account...

 คู่มือการใช้งาน Directadmin เพิ่มเติม (ภาษาไทย)

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thaicreate.com/web-host/web-host-direct-admin.html

 แก้ปัญหาส่งอีเมลไม่เข้า Gmail หรือเข้ากล่อง Junk , Spam box ด้วย SPF และ DMARC

ไปที่เมนู DNS Management หรือ DNS Settings การเพิ่ม SPF ให้ดำเนินการดังนี้ ช่อง Host หรือ...

 พอร์ตของ SMTP , POP3 , IMAP สำหรับ outlook , thunderbird , mobile app

ขารับ กรณีใช้ IMAPIMAP server : mail.<ชื่อโดเมนของคุณ>Port : 143     Security type :...

 How to use Directadmin (English)

For Reseller Linux Hosting http://reseller.site-helper.com/   For Linux Hosting...