บทความ

 การแก้ปัญหาเบื้องต้น Filezilla ขึ้น Error Timeout

หากตรวจสอบ Username Password และ Ftp server ถูกต้องแล้ว แต่ยังขึ้น Error : Connection  Timed out...

 การใช้งาน FileZilla

  การใช้งาน FileZilla โปรแกรม FileZilla เป็นโปรแกรมสำหรับ FTP ที่แจกใช้งานฟรี...

 การใช้งาน NET2FTP

เข้าใช้งาน NET2FTP ได้ที่ http://smilehost.asia/net2ftp/ ข้อมูลที่จำเป็น 1.FTP Server...