การ Backup/Restore ด้วย Directadmin

การ Backup ข้อมูล

  1. ตรวจสอบพื้นที่ว่างคงเหลือว่าเพียงพอต่อการสำรองข้อมูลหรือไม่ก่อนทำการ Backup ข้อมูล
  2. ไปที่ Create/Restore Backups

 

3.ทำเครื่องหมายถูกในส่วนที่ต้องการ Backup ข้อมูล จากนั้นกด Create Backup  ระยะเวลาการดำเนินการจะขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูล

 

4.หลังจากระบบทำการ Backup ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความใน Message System ดังรูป

 

5.ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ Backup จากใน FTP หรือ File Manager โดยไฟล์จะถูกเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ backups ดังรูป

 

 

การ Restore ข้อมูล

1.ให้อัพโหลดไฟล์ที่ท่านได้ทำการ Backup ลงใน โฟลเดอร์ /backups ก่อน (หากไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าว ต้องสร้างก่อน)

2.หลังจากอัพโหลดไฟล์ .tar ลงใน /backups แล้ว ให้เข้าไปที่เมนู Create/Restore Backups

3.ส่วนของ Select a File to Restore จะแสดงชื่อไฟล์ จากนั้นกด Select Restore Options

4.หลังจากนั้นกดปุ่ม Restore Selected Items

 

5.หลังจากระบบทำการ Restore ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความใน Message System 

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การเพิ่มโดเมนเนม

เข้าไปที่ Domain Setup หากต้องการเพิ่มโดเมนเนม (กรณีที่แพคเกจรองรับ 2 เว็บขึ้นไป) คลิกที่ Add...

การสร้าง Subdomain

ไปที่หัวข้อ Subdomain Management ในช่อง Add Sub-Domain ใส่ชื่อซับโดเมนเนมที่ต้องการ จากนั้นกด...

คู่มือการใช้งาน Directadmin เพิ่มเติม (ภาษาไทย)

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thaicreate.com/web-host/web-host-direct-admin.html

การสร้าง Email / เปลี่ยนรหัสผ่าน / ตั้งค่า Forward อัตโนมัติ

การสร้างบัญชีอีเมลใหม่ ไปที่เมนู E-Mail Accounts ใน Directadmin กด Create mail account กำหนด...

การเซต Google App , G Suite ใน Directadmin

เข้าไปที่เมนู MX Record เลือก Google Suite MX แล้วกด Save เอาเครื่องหมายถูกที่ Local Mail...