คู่มือการใช้งานเว็บสำเร็จรูป

1.เข้าสู่ระบบจัดการเว็บสำเร็จรูป ตามรายละเอียดที่ได้รับทางอีเมล
2. ท่านสามารถแก้ไข Title , Keyword , Description โดยทั้ง 3 ส่วนนี้จะแสดงในผลการค้นหาของ Google นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนสีของเว็บ , สีตัวอักษร , สีพื้นหลังได้ด้วย3. สำหรับการแก้ไขเว็บ ให้วางเมาส์ตรงกลางของหน้าจอ จะแสดงกรอบดังรูป จากนั้นให้คลิกที่กรอบเพื่อแก้ไขเว็บไซต์


4.จะปรากฎหน้าต่างสำหรับแก้ไข โดยหลักการทำงานคล้ายกับ Microsoft Word หลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้กด Save


Was this answer helpful? 1 Users Found This Useful (1 Votes)