การหาไฟล์จากข้อความและวันที่อัพเดท

หาข้อความว่า base64_decode ในไฟล์ .php
grep -lr --include=*.php "base64_decode" /path


หาข้อความว่า eval ในไฟล์ .php
grep -lr --include=*.php "eval" /path


ไฟล์ที่อัพเดทล่าสุดภายใน 10 วัน
find . -name \*.php -type f -mtime -10

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

linux script to check if a service is running and start it, if it’s stopped

Here is a simple script that will check if your specified service is running and will start it if...

วิธีการแก้ไข Nginx 502 Bad Gateway, 504 Gateway Time-out

โดยปกติแล้วหากการทำงานเครื่องที่เร็วจริงๆ หรือ traffic ไม่มากจริงๆ เราอาจจะไม่ได้พบ Error Code...

การอัพเดท PHPMyAdmin บน Directadmin

cd /usr/local/directadmin/custombuild./build update./build phpmyadmin

เพิ่ม Plugin CustomBuild ใน Directadmin

ไปที่ Plugin Manager ใน Directamin วาง URL http://www.custombuild.eu/plugin/custombuild.tar.gz...

การเปิด let's encrypt ใน directadmin

เข้า Directadmin ใน Admin Level ในหมวด Admin tools เลือก File Editor กดเลือก Select a file to...