การดู Report ด้วย Shoutcast Server Summary

ในตัวอย่างนี้คือการจัดการของ Port : 3333 คุณสามารถเข้าหน้า Control Panel ได้ที่ http://media.login.in.th:3333

1.คลิ๊กที่ปุ่ม Server Login เพื่อ Login

2.ใส่ User Name ว่า admin ส่วน Password จะใช้ตัวเดียวกันกับ Centova Cast

 
 
 

Was this answer helpful? 1 Users Found This Useful (9 Votes)