เพิ่ม Plugin CustomBuild ใน Directadmin

  1. ไปที่ Plugin Manager ใน Directamin
  2. วาง URL http://www.custombuild.eu/plugin/custombuild.tar.gz
  3. ใส่ Password ของ Admin แล้วกด Add Plugin
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

linux script to check if a service is running and start it, if it’s stopped

Here is a simple script that will check if your specified service is running and will start it if...

วิธีการแก้ไข Nginx 502 Bad Gateway, 504 Gateway Time-out

โดยปกติแล้วหากการทำงานเครื่องที่เร็วจริงๆ หรือ traffic ไม่มากจริงๆ เราอาจจะไม่ได้พบ Error Code...

การอัพเดท PHPMyAdmin บน Directadmin

cd /usr/local/directadmin/custombuild./build update./build phpmyadmin

การหาไฟล์จากข้อความและวันที่อัพเดท

หาข้อความว่า base64_decode ในไฟล์ .phpgrep -lr --include=*.php "base64_decode" /path...

การเปิด let's encrypt ใน directadmin

เข้า Directadmin ใน Admin Level ในหมวด Admin tools เลือก File Editor กดเลือก Select a file to...