การติดตั้ง CMS ด้วย Softaculous Auto Installer

  1. คลิกที่ Softaculous Auto Installer ใน Directadmin
  2. เลือกสคริ๊ปที่ต้องการติดตั้งเช่น Wordpress
  3. กดที่คำว่า Install Now
  4. กำหนดเว็บที่ต้องการติดตั้งในหัวข้อ Choose Domain
  5. กำหนด Folder ที่ต้องการติดตั้งที่หัวข้อ In Directory เช่นหากต้องการติดตั้งที่ http://yourdomain.com/home ให้ใส่คำว่า home หรือหากต้องการติดตั้งที่เว็บหลัก http://yourdomain.com โดยที่ไม่ต้องมีโฟลเดอร์ต่อท้าย ในช่อง In Directory ให้ใส่เว้นว่างไว้
  6. กำหนดค่าอื่นๆเช่น Username , Password , Email Admin จากนั้นคลิกที่คำว่า Install ด้านล่าง


ดูคู่มือการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ https://softaculous.com/docs/Category:Endusers

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การเพิ่มโดเมนเนม

เข้าไปที่ Domain Setup หากต้องการเพิ่มโดเมนเนม (กรณีที่แพคเกจรองรับ 2 เว็บขึ้นไป) คลิกที่ Add...

การสร้าง Subdomain

ไปที่หัวข้อ Subdomain Management ในช่อง Add Sub-Domain ใส่ชื่อซับโดเมนเนมที่ต้องการ จากนั้นกด...

คู่มือการใช้งาน Directadmin เพิ่มเติม (ภาษาไทย)

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thaicreate.com/web-host/web-host-direct-admin.html

การ Backup/Restore ด้วย Directadmin

การ Backup ข้อมูล ตรวจสอบพื้นที่ว่างคงเหลือว่าเพียงพอต่อการสำรองข้อมูลหรือไม่ก่อนทำการ Backup...

การสร้าง Email / เปลี่ยนรหัสผ่าน / ตั้งค่า Forward อัตโนมัติ

การสร้างบัญชีอีเมลใหม่ ไปที่เมนู E-Mail Accounts ใน Directadmin กด Create mail account กำหนด...