การสร้าง Subdomain

  1. ไปที่หัวข้อ Subdomain Management
  2. ในช่อง Add Sub-Domain ใส่ชื่อซับโดเมนเนมที่ต้องการ จากนั้นกด Create
  3. หลังจากสร้างแล้ว ให้นำไฟล์เว็บไซต์ไปวางไว้ที่ /domains/ชื่อโดเมนเนม/public_html/ชื่อซับโดเมน/
  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การเพิ่มโดเมนเนม

เข้าไปที่ Domain Setup หากต้องการเพิ่มโดเมนเนม (กรณีที่แพคเกจรองรับ 2 เว็บขึ้นไป) คลิกที่ Add...

คู่มือการใช้งาน Directadmin เพิ่มเติม (ภาษาไทย)

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thaicreate.com/web-host/web-host-direct-admin.html

การ Backup/Restore ด้วย Directadmin

การ Backup ข้อมูล ตรวจสอบพื้นที่ว่างคงเหลือว่าเพียงพอต่อการสำรองข้อมูลหรือไม่ก่อนทำการ Backup...

การสร้าง Email / เปลี่ยนรหัสผ่าน / ตั้งค่า Forward อัตโนมัติ

การสร้างบัญชีอีเมลใหม่ ไปที่เมนู E-Mail Accounts ใน Directadmin กด Create mail account กำหนด...

การเซต Google App , G Suite ใน Directadmin

เข้าไปที่เมนู MX Record เลือก Google Suite MX แล้วกด Save เอาเครื่องหมายถูกที่ Local Mail...