การเพิ่มโดเมนเนม

  1. เข้าไปที่ Domain Setup
  2. หากต้องการเพิ่มโดเมนเนม (กรณีที่แพคเกจรองรับ 2 เว็บขึ้นไป) คลิกที่ Add Another Domain
  3. ใส่ชื่อโดเมนเนมในช่อง Create Domain
  4. กำหนด Bandwidth , Disk Space ตามต้องการ หรือทำเครื่องหมายถูกตรงคำว่า Same as Main Account เพื่อกำหนดให้ใช้ค่าตามแพคเกจหลัก
  5. ทำเครื่องหมายถูกที่  Secure SSL , PHP Access
  6. กด Create
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

How to use Directadmin (English)

For Reseller Linux Hosting http://reseller.site-helper.com/   For Linux Hosting...

การสร้าง Subdomain

ไปที่หัวข้อ Subdomain Management ในช่อง Add Sub-Domain ใส่ชื่อซับโดเมนเนมที่ต้องการ จากนั้นกด...

การตรวจสอบปริมาณการส่งอีเมล

ไปที่เเมนู E-Mail Accounts กดที่คำว่า E-Mail Usage จะมีตาราง Highest...

คู่มือการใช้งาน Directadmin เพิ่มเติม (ภาษาไทย)

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thaicreate.com/web-host/web-host-direct-admin.html

การ Backup/Restore ด้วย Directadmin

การ Backup ข้อมูล ตรวจสอบพื้นที่ว่างคงเหลือว่าเพียงพอต่อการสำรองข้อมูลหรือไม่ก่อนทำการ Backup...