กระบวนการหมดอายุโดเมนดูรูปใหญ่

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

สถานะต่างๆของโดเมนเนม

ACTIVE: The registry sets this status. The domain can be modified by the registrar. The...

การย้ายโดเมน .com .net .org

การย้ายโดเมนทำได้ดังนี้ โดเมนเนมต้องถูกจดมาไม่น้อยกว่า 60 วัน...

เอกสารการย้ายโดเมน dot .th

สำหรับการย้ายโดเมนเนม co.th , .ac.th , .go.th , .or.th ดังนี้...

เอกสารในการจดโดเมน dot .th

 .IN.TH : บุคคลทั่วไป,ร้านค้า เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น...