วิธีใช้ rsync สำหรับย้ายไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์ต้นทางไปปลายทาง

1.ที่เครื่องต้นทางให้ติดตั้ง rsync

yum -y install rsync

2.ที่เครื่องต้นทางให้พิมพ์คำสั่งข้างล่าง เพื่อย้ายไฟล์จาก Folder /home/source ไปที่ /home/destination ของไอพี 123.456.789

rsync -avz --rsh="ssh -p 22" /home/source/ root@123.456.789:/home/destination/

หรือ

rsync -avz /sourcepath/ root@1.2.3.4:/destinationpath/

3.ดึงไฟล์จากเครื่องปลายทาง

rsync -avz --rsh="ssh -p 22" root@123.456.789:/home/source/ /home/destination/

 


 

rsync ภายในเครื่องเดียวกัน

rsync -av --progress /home/source/ /home/destination/
  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

How to improve playback of lower-latency Apple HLS streams (Wowza)

In Wowza Streaming Engine Manager, click the Applications tab and then click live in the...

DirectAdmin: Improve performance and security

In this tutorial, I'm going to improve the DirectAdmin environment, make it faster and more...

Reverse DNS

Linux curl http://freedns.icez.net/rdns.php?hostname=xx.domain.com Windows Open Web Browser...

mysql optimize & repair all db

repair mysqlcheck --all-databases --auto-repair --silent -u root -p optimize mysqlcheck -u...