การเปิด let's encrypt ใน directadmin

 1. เข้า Directadmin ใน Admin Level
 2. ในหมวด Admin tools เลือก File Editor
 3. กดเลือก Select a file to edit : /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf จากนั้นกด Show File
 4. กรอกรหัสผ่านของ root ในช่อง This file is tagged as secure. Root password required to edit: จากนั้นกด Authenticate
 5. หากกรอกรหัสผ่านถูกต้อง ในหน้าถัดไปจะขึ้นว่า Root password accepted จากนั้นให้คลิกปุ่ม Back เพียงเท่านี้นคุณจะสามารถเพิ่มคำสั่งตามข่างล่างนี้
 6. enable_ssl_sni=1
 7. letsencrypt=1
 8. กดปุ่ม Save
 9. กลับไปที่หมวด Admin tools เลือก Service Monitor
 10. กด Restart Service ของ directadmin หลังจากนั้นรอประมาณ 2 นาที

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับการใช้งาน let's encrypt ใน https://www.login.in.th/index.php/knowledgebase/125/-Letandsharp039s-Encrypt--Directadmin.html • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

linux script to check if a service is running and start it, if it’s stopped

Here is a simple script that will check if your specified service is running and will start it if...

วิธีการแก้ไข Nginx 502 Bad Gateway, 504 Gateway Time-out

โดยปกติแล้วหากการทำงานเครื่องที่เร็วจริงๆ หรือ traffic ไม่มากจริงๆ เราอาจจะไม่ได้พบ Error Code...

การอัพเดท PHPMyAdmin บน Directadmin

cd /usr/local/directadmin/custombuild./build update./build phpmyadmin

เพิ่ม Plugin CustomBuild ใน Directadmin

ไปที่ Plugin Manager ใน Directamin วาง URL http://www.custombuild.eu/plugin/custombuild.tar.gz...

การหาไฟล์จากข้อความและวันที่อัพเดท

หาข้อความว่า base64_decode ในไฟล์ .phpgrep -lr --include=*.php "base64_decode" /path...