คู่มือการใช้งาน Winamp-SHOUTcast-DSP-Plugin

คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีโปรแกรมต่อนี้ (สามารถดาวโหลดและติดตั้งได้จากลิงค์ด้านล่าง)

 • โปรแกรม Winamp (โปรแกรมหลักสำหรับเปิดเพลง) Download - ฟรี
 • SHOUTcast DSP Plug-in (สำหรับแปลงสัญญาณเสียงและส่งไปที่ Server) Download - ฟรี

ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งาน
1. หลังจากที่ท่านได้ทำการ Download และ Install โปรแกรม Winamp และ SHOUTcast DSP Plug-in เรียบร้อยแล้ว ให้เปิดโปรแกรม Winamp

2. คลิกที่เมนู Options --> Preferences


3. จะพบกับหน้าต่าง Winamp Preferences ให้ท่านคลิกเลือกคำสั่ง DSP/Effect ในหน้าต่างด้านซ้าย จากนั้นคลิกเลือก SHOUTcast Source DSP ในหน้าต่างด้านขวา และกด Close4. โปรแกรม Winamp จะทำการเปิดหน้าต่าง SHOUTcast Source ขึ้นมาใหม่ ให้ท่านคลิกเลือกที่แท็ป Output และเลือก Output1

 • Login
  • ในช่อง Address ให้ท่านกรอก หมายเลข IP หรือ URL (ที่ได้รับจากทางทีมงาน)
  • ในช่อง Port ให้ท่านกรอก หมายเลข Port (ที่ได้รับจากทางทีมงาน)
  • ในช่อง Password ให้ท่านกรอก รหัสผ่าน • Directory
  • Name ใส่ชื่อสถานีภาษาอังกฤษ
  • URL ใส่เว็บไซต์ของสถานี

 

 • Encoder
  • ในช่อง Encoder Type ให้ท่านเลือก MP3 Encoder
  • ในช่อง Encoder Setting ให้ท่านเลือก ความละเอียดของเสียง (Bitrate), ความถี่ (Khz) และระบบเสียง (Mono/Strereo)


หมายเหตุ: ท่านจะต้องระบุรายละเอียดให้ตรงตามที่ท่านได้สมัครใช้บริการไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถเลือก Bitrate ที่ต่ำกว่าที่สมัครไว้ได้ แต่ไม่สามารถเลือก Bitrate ที่สูงกว่า เพราะจะทำให้ ระบบการ ถ่ายทอดเสียงเกิดปัญหา และอาจจะทำให้ผู้ฟังของท่านไม่ได้ยินเสียง ที่ท่านต้องการออกอากาศ


5. จากนั้นให้ท่านคลิกเลือกที่แท็ป Input

 • ถ้าต้องการสตรีมเฉพาะเพลงที่เปิดใน Winamp อย่างเดียวในช่อง Input Device ให้เลือก Wiamp

 • ช่วงที่ต้องการพูดโดยใช้เสียงจากไมค์ที่ ให้ท่านเลือก Soundcard Input
 • ในช่อง Input Setting ให้ท่านปล่อยไว้โดยใช้ค่า Default ของโปรแกรม
 • Choose Capture Device เลือก Microphone และช่วงที่ต้องการพูดกด Lock

 

หมายเหตุ กรณีที่ต้องการเปิดเพลงสลับพูดคุยแบบมืออาชีพ อาจจะต้องมีอุปกรณ์ Mixer โดยท่านต้องต่อเสียงจาก Mixer มาเข้า Line In ของคอมพิวเตอร์ และเลือก Choose Capture Device เป็น Line In 

 


6. ให้ท่านคลิกกลับมาที่แท็ป Output อีกครั้ง ทำเครื่องหมายถูกที่ Auto Connect หากต้องการตั้งค่าให้เชื่อมต่ออัตโนมัติ และจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Connect เพื่อเริ่มต้นออกอากาศ

โปรแกรม จะทำการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเข้ากับ  Server ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านสามารถเชื่อมต่อกับ Server ได้เรียบร้อยแล้วจะสัญเกตุเห็นว่าตรงบริเวณ Status จะมีตัวเลขวิ่ง ดังภาพWas this answer helpful? 36 Users Found This Useful (223 Votes)