คู่มือการใช้งาน Sam Encoder กับ Winamp

คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีโปรแกรมต่อนี้ (สามารถดาวโหลดและติดตั้งได้จากลิงค์ด้านล่าง)

  • โปรแกรม Winamp (โปรแกรมหลักสำหรับเปิดเพลง) Download - ฟรี
  • Sam Encoder (สำหรับแปลงสัญญาณเสียงและส่งไปที่ Server) Download - ฟรี

วิธีการใส่ Keygen
เปิด plugin ที่ได้ติดตั้ง โดยเข้าไปที่โปรแกรม Winamp > Options > Preferences
ไปที่เมนู Plug-ins > DSP & Effect > Sam Encoders ฯ       เมื่อเลือกแล้วโปรแกรมจะขึ้นมาอัตโนมัติ
เข้าไปใส่ Keygen โดยไปที่รูป กุญแจ ใส่ Registration Key ที่ได้จาก Keymaker.exe ที่อยู่ใน Zip กด Register จากนั้นก็เสร็จสมบูรณ์ โปรแกรมนี้จะได้ได้อย่างไม่จำกัด ไม่หมดอายุ

  • วิธีการเปิดโปรแกรม  Winamp > Options > Preferences ไปที่เมนู Plug-ins > DSP & Effect

  • เพิ่ม port ใหม่โดยการกด ที่ปุ่มที่ 6 (ในข้อ 3)

          

ไปที่ tab server details เพื่อตั้งค่าการส่งไปที่ server

เริ่มส่งสัญญาณไปที่ IP-Radio Server ของ SmileHost

(รูปข้อ 3) กดที่เลข 7 เพื่อเลือก Server ที่เรา add ไว้ก่อนหน้านี้ แล้วกดปุ่ม 5 ถ้าหากการ connect สำเร็จที่ status จะขึ้นว่า Encoding ส่วนจะขึ้น Encoded ตามด้วยเวลา  ถ้า Connect ไม่สำเร็จ มีสาเหตุหลายประการ เช่น การต้องค่ามาถูกต้อง หรือการถูก Block (มักพบในสถาบันการศึกษา , บริษัทต่างๆ ที่ป้องกันเพื่อความปลอดภัย)

  • ตั้งค่าเสียง Input

(รูปข้อ 3) ปุ่มหมายเลข 3 หมายถึงเรากำลัง Input เสียงจากโปรแกรม Winamp เท่านั้น สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้เป็นเสียง Input จาก Microphone หรือ Mixer ให้กดปุ่ม หมายเลข 2 (การ Input เสียงจากภายนอกต้องตั้งค่า Sound โดยการไปที่ Start > Control Panel > Sounds And audio Devices ไปที่ Tab Audio > Sound Recording เลือก Default Devices ตาม Sound Card ที่ใช้ จากนั้น กด Volume เพื่อตั้งค่าเสียง โดยให้ Select Source ของเสียง เช่น Microphone ก็ให้ Select Microphone และไปที่ Tab Voice > Voice Recording ให้ทำเหมือนขั้นตอนการตั้งค่าใน Sound Recording )

Was this answer helpful? 7 Users Found This Useful (19 Votes)