บทความ

 การตั้งค่า Name Server เพื่อใช้งาน

มี 2 รูปแบบ 1.ใช้ร่วมกับ SmileHost.Asia เพียงแค่แจ้งลูกค้าดังนี้ (กรุณาสอบถามทีมงานเพื่อทราบว่า...

 การสร้าง Hosting Plan และ Add WebSite

1.สร้างแพกเกจสำหรับการขาย โดยการเข้าไปที่ Hosting Manager : Hosting Plans > Add Plan...