วิธีการติดตั้ง Team Viewer

ดาวโหลดโปรแกรมได้ที่ http://www.teamviewer.com/download/index.aspx

1. เรียกโปรแกรม TeamViewer_Setup.exe จะปรากฎหน้าจอดังภาพให้คลิกปุ่ม Next

2. จะปรากฎหน้าจอ License Agreementคลิกเลือก I accept the terms in the License Agreement
จากนั้นคลิกปุ่ม Next

3. ที่หน้าจอ Choose usageคลิกเลือก Install TeamViewer
จากนั้นคลิกปุ่ม Next

4. จะปรากฎหน้าจอ Start TeamViewer automaticalyติกตรง Start TeamViewer automatically with Windows
(เพื่อให้เปิดโปรแกรม TeamViwer โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง)

ในช่อง Password ให้กำหนดรหัสผ่านตามต้องการ (แล้วจำไว้ด้วยล่ะ)

จากนั้นคลิกปุ่ม Next

5. ที่หน้าจอ Choose Install Locationคลิกปุ่ม Next

6. ที่หน้าจอ Choose Start Menu Floderคลิกปุ่ม Install

7. โปรแกรมก็จะทำการติดตั้งไปจนเสร็จ ถ้าเจอปุ่ม Next ก็คลิกไปเรื่อย ๆ จนเจอปุ่ม Finish ก็คลิก เป็นอันเสร็จ

 

ที่มา : http://kasem-mesak.blogspot.com/2008/02/team-viewer.html

 

  • 9 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

วิธีการใช้งาน Team Viewer

  คอมพิวเตอร์ทั้งสองฝั่งต้องติดตั้งโปรแกรม TeamViewer เหมือน ๆ กัน 1....

AeroAdmin ทางเลือกใหม่ใช้แทน Teamviewer

ดาวน์โหลด Aeroadmin ทั้งเครื่องแม่ (Admin)  และเครื่องลูกค้า (Client)  ได้ที่...