ดาวน์โหลด Manuals, programs, and other files

ดาวน์โหลดคู่มือและโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับเว็บไซต์ของคุณ

ไฟล์

Google Apps สำหรับ Admin และ User

ขนาด: 6.66 MB
Team Viewer รีโหมดตัวเก่ง
เป็นโปรแกรมที่เรียกว่า Remote Support อีกตัวที่น่าสนใจ
ขนาด: 357 kB
การใช้งาน FileZilla
โปรแกรม FileZilla เป็นโปรแกรมสำหรับ FTP ที่แจกใช้งานฟรี
ขนาด: 378 kB
คู่มือการใช้งาน Desktop Presenter For Wirecast

ขนาด: 768 kB
คู่มือการใช้งาน Domain Name เบื้องต้น
การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว, เปลี่ยน DNS, การใช้งาน DNS Management , URL Forwarding และ Email Forwarding
ขนาด: 212 kB
คู่มือการใช้งาน Sam Encoder กับ Winamp
จะต้องมีโปรแกรม Winamp ในเครื่องก่อนครับ จึงจะใช้งานได้
ขนาด: 578 kB
คู่มือการใช้งาน Winamp-SHOUTcast-DSP-Plugin
คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีโปรแกรมต่อนี้ คือ winamp และ SHOUTcast-DSP-Plugin
ขนาด: 697 kB
คู่มือการใช้งาน Windows Media Encoder
เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการส่งสัญญาณ Encoder มาที่ Server
ขนาด: 605 kB
ตัวอย่างเอกสารสำหรับการย้ายโดเมน co.th , ac.th , .go.th

ขนาด: 49.6 kB
วิธีการใช้งาน Sam-Broadcaster
การติดตั้ง , การตั้งค่า และการใช้งาน+เปิดเพลงจัดรายการ
ขนาด: 2.09 MB
อัพโหลด Mysql ด้วย BigDump
ใช้สำหรับการอัพโหลดฐานข้อมูล mysql ใหญ่ๆ
ขนาด: 623 kB
อัพโหลด Mysql ด้วย BigDump
ใช้สำหรับการอัพโหลดฐานข้อมูล mysql ใหญ่ๆ
ขนาด: 623 kB