เพิ่มปริมาณการส่งอีเมล์ 100 ฉบับ/ชั่วโมง

฿ 200.00 บาท/m

2400 ฉบับ/วัน

เพิ่มปริมาณการส่งอีเมล์ 200 ฉบับ/ชั่วโมง

฿ 300.00 บาท/m

4800 ฉบับ/วัน

เพิ่มปริมาณการส่งอีเมล์ 300 ฉบับ/ชั่วโมง

฿ 350.00 บาท/m

7200 ฉบับ/วัน

เพิ่มปริมาณการส่งอีเมล์ 400 ฉบับ/ชั่วโมง

฿ 500.00 บาท/m

9600 ฉบับ/วัน

เพิ่มปริมาณการส่งอีเมล์ 500 ฉบับ/ชั่วโมง

฿ 650.00 บาท/m

12000 ฉบับ/วัน

เพิ่มปริมาณการส่งอีเมล์ 800 ฉบับ/ชั่วโมง

฿ 1000.00 บาท/m

19200 ฉบับ/วัน

เพิ่มปริมาณการส่งอีเมล์ 1000 ฉบับ/ชั่วโมง

฿ 1500.00 บาท/m

24000 ฉบับ/วัน