ตัวอย่างระบบสถิติการรับชม Streaming Report

ท่านสามารถดูสถิติการรับชม ได้ทั้งแบบราย 1 วัน , 7 วัน , 30 วัน และสูงสุด 365 วัน

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu? 0 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar: (0 Oy)