การย้ายโดเมน .com .net .org

การย้ายโดเมนทำได้ดังนี้

  1. โดเมนเนมต้องถูกจดดมาไม่น้อยกว่า 60 วัน
  2. ต้องย้ายโดเมนก่อนหมดอายุอย่างน้อย 7 วัน ถ้าหมดอายุแล้วต้องต่ออายุกับที่เดิมก่อน
  3. ปิด theft protection หรือปลดล๊อกโดเมนเป็นสถานะ ok หรือ active
  4. ขอ auth-code หรือ secret code อาจจะทำได้เองใน domain control panel หรือขอจากผู้ให้บริการ
  5. หลังจากได้ auth-code แล้ว แจ้งมาที่ support@smilehost.asia หรือกรอกในขั้นตอนการสั่งซื้อในหน้าเว็บ http://login.in.th/cart.php?a=add&domain=transfer
  6. หลังจากชำระเงินเข้ามาระบบจะส่งอีเมล์ไปยัง email ของ admin contact infomation ให้ตรวจสอบว่าอีเมล์ดังกล่าวเป็นอีเมล์ของเราหรือไม่ ถ้าไม่ต้องเปลี่ยนก่อนจะ order เข้ามา (เช็คได้ชาก http://who.is)
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

สถานะต่างๆของโดเมนเนม

ACTIVE: The registry sets this status. The domain can be modified by the registrar. The...

การย้ายโดเมน co.th , .ac.th , .go.th , .or.th

สำหรับการย้ายโดเมนเนม co.th , .ac.th , .go.th , .or.th ดังนี้...

เอกสารในการจดโดเมน dot th

 .IN.TH : บุคคลทั่วไป เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น...