เพิ่มปริมาณการส่งอีเมล์

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ Web Hosting และ Reseller Web Hosting เท่านั้น

เพิ่มปริมาณการส่งอีเมล์ 150 ฉบับ/ชั่วโมง

3600 ฉบับ/วัน

฿200.00 บาท
ต่อเดือน
Order Now
เพิ่มปริมาณการส่งอีเมล์ 300 ฉบับ/ชั่วโมง

7200 ฉบับ/วัน

฿350.00 บาท
ต่อเดือน
Order Now
เพิ่มปริมาณการส่งอีเมล์ 400 ฉบับ/ชั่วโมง

9600 ฉบับ/วัน

฿500.00 บาท
ต่อเดือน
Order Now
เพิ่มปริมาณการส่งอีเมล์ 500 ฉบับ/ชั่วโมง

12000 ฉบับ/วัน

฿650.00 บาท
ต่อเดือน
Order Now
เพิ่มปริมาณการส่งอีเมล์ 800 ฉบับ/ชั่วโมง

19200 ฉบับ/วัน

฿800.00 บาท
ต่อเดือน
Order Now
เพิ่มปริมาณการส่งอีเมล์ 10000 ฉบับ/วัน

24000 ฉบับ/วัน

฿1100.00 บาท
ต่อเดือน
Order Now