เพิ่มปริมาณการส่งอีเมล์

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ Web Hosting และ Web Hosting for Business (Reseller) เท่านั้น

เพิ่มปริมาณการส่งอีเมล์ 100 ฉบับ/ชั่วโมง

2400 ฉบับ/วัน

฿200.00 บาท
ต่อเดือน
Order Now
เพิ่มปริมาณการส่งอีเมล์ 200 ฉบับ/ชั่วโมง

4800 ฉบับ/วัน

฿300.00 บาท
ต่อเดือน
Order Now
เพิ่มปริมาณการส่งอีเมล์ 300 ฉบับ/ชั่วโมง

7200 ฉบับ/วัน

฿350.00 บาท
ต่อเดือน
Order Now
เพิ่มปริมาณการส่งอีเมล์ 400 ฉบับ/ชั่วโมง

9600 ฉบับ/วัน

฿500.00 บาท
ต่อเดือน
Order Now
เพิ่มปริมาณการส่งอีเมล์ 500 ฉบับ/ชั่วโมง

12000 ฉบับ/วัน

฿650.00 บาท
ต่อเดือน
Order Now
เพิ่มปริมาณการส่งอีเมล์ 800 ฉบับ/ชั่วโมง

19200 ฉบับ/วัน

฿1000.00 บาท
ต่อเดือน
Order Now
เพิ่มปริมาณการส่งอีเมล์ 1000 ฉบับ/ชั่วโมง

24000 ฉบับ/วัน

฿1500.00 บาท
ต่อเดือน
Order Now